Noticias Deportes

Del 28 de maig al 6 juny estarà obert el termini de presentació de sol·licituds per a l’admissió en l’activitat de “ESCOLA D’ESTIU” que es realitzarà des del 25 de juny fins el 31 de juliol. Es compta amb 150 places que seran per a nens/es nascuts entre el 2007 al 2015, Aquesta activitat es realitzarà de dilluns a divendres al poliesportiu municipal.

Havent un nombre limitat de places és necessari establir uns criteris amb la finalitat de poder elaborar un llistat de nens/es admesos i un llistat de reserva, per al cas de que havera major nombre de sol·licituds que de places.

Els criteris que es van a valorar són els següents:

  • Estar empadronats al municipi de La Romana pare/mare/menor o representant legal.

Aquest apartat es valorarà en 5 punts.

  • Ser família monoparental.

Aquest apartat es valorarà en 3 punts.

  • Estar treballant tots els membres de la unitat de convivència en edat laboral.

Aquest apartat es valorarà en 4 punts.

  • Ser família nombrosa.

Aquest apartat es valorarà en 3 punts.

  • Per tenir algun germà sol·licitant plaça a l’escola d’estiu.

Aquest apartat es valorarà en 2 punts.