Noticias Cultura

El proper dissabte 8 de juny a les 20:00 hores en la Casa de Cultura es posarà en escena l’obra de teatre de l’autor català Jordi Galcerán “El Mètode”. L’activitat realitzada per la Regidoria d’Educació i Cultura de l’Ajuntament de La Romana serà gratuïta.

Quatre alumnes de batxillerat de l’IES “El Vinalopó” de Novelda, (David Castillo, Irela Lagar, Nerea Carrión i Laura Martínez) dirigits pel seu professor de literatura José Antonio Aracil, donaran vida als quatre protagonistes d’aquesta obra: Fernando, Cristina, Mercedes i Carlota.

L’empresa sueca Dekia, de molt reconegut prestigi internacional, ha de contractar a una persona que s’incorpore immediatament al seu equip de treball per a ocupar un càrrec de responsabilitat. Les condicions laborals i retributives que s’ofereixen són molt interessants, el que fa créixer el número d’aspirants a obtenir aquest treball. Mitjançant un sistema poc convencional de selecció de personal, l’empresa espera cobrir prompte la plaça.

L’inici de l’obra ens situa en una sala on apareixen, progressivament, quatre persones que han sigut seleccionades per a realitzar una entrevista conjunta amb un representant de l’empresa. De seguida observem que el mètode que se segueix és poc corrent. El temps passa, els candidats es troven a soles i ningú es presenta a explicar com es desenvoluparà el procés selectiu. Finalment, els aspirants se n’adonen que estan reunits en una sala aïllada de l’exterior i no poden eixir.

Prompte comencen a ser conscients de que l’objectiu de la reunió és veure com s’aclimata cadascun d’ells davant situacions adverses i valorar la capacitat que tenen per a resoldre els conflictes que es generen dintre del grup. Per tant, els quatre presuposen que algú, des de fora de la sala, els observa per a determinar quina és la persona adequada per a ocupar aquesta plaça.

Mentres tant, els candidats deuen superar unes proves inusuals consistents en manifestar les seues opinions sobre les situacions que algú des de fora planteja i que arriben a la sala a través d’un complex sistema de comunicació. A partir d’eixe moment cada aspirant deu mostrar les seues habilitats i les seues carències, el seu rebuig o la seua solidaritat cap als companys, la seua voluntat d’ajudar o de desqualificar als altres candidats, fins que un a un es vagen retirant i es quede l’últim, que serà qui obtinga el treball.

Les proves, des d’un punt de vista emocional, són cada vegada més dures i alguns personatges pateixen perquè, igual que si estigueren induïts a formar part d’un psicodrama deuen explicar experiències íntimes; açò desencadena que els altres personatges, que deuen opinar sobre aquestes experiències, es decanten directament per a aplicar el joc brut i la crueltat per a aconseguir el seu objectiu.

Per tant, la reunió, enmig de fortes pressions, es convertirà en l’espill on els personatges reflectiran la seua humanitat o insensibilitat i la seua empatia o intolerància.