Noticias Deportes

Del 28 de Maig al 6 Juny ha estat obert el termini de presentació de sol·licituds per a l’admissió en l’activitat de “ESCOLA D’ESTIU” que es realitzarà durant el 25 de juny al 31 de juliol.

Totes les sol·licituds presentades en el termini corresponent han sigut admeses per a la realització de l’activitat, ja que no s’ha sobrepassat el màxim de places disponibles de 150.

Les sol·licituds presentades fora de termini quedaran en llista d’espera per a ser assignades en les places lliures fins arribar a 150, l’ordre d’inclusió serà pel número de registre de presentació de la sol·licitud.