Noticias Alcaldía

PLE EXTRAORDINARI 12 DE JUNY 2019

Motiu: «Aprovació de les actes pendents conforme a l’art. 36 del Reglament d’Organització i Funcionament de les Entitats Locals.»

UNICO. Aprovació de l’acta, si escau, de la sessió de Ple de data 16 de maig de 2019.

En finalitzar el ple 21.15 des de la regidoria de comerç realitzara un reconeixement als Comerciants que s’han jubilat en aquesta legislatura per la seua trajectòria professional.