Noticias Educación

Una vegada hàgem entrat en la FASE 1 de la desescalada en l’Estat d’Alarma per la crisi sanitària de la COVID-19, y degut a la necessitat de planificació del pròxim curso escolar, s’ha dictat Resolució d’Alcaldia per a publicar el Calendari d’Admissió de l’alumnat a l’Escola Infantil Municipal “La Balseta” per al pròxim curs 2020-2021.

El dia 8 de maig es publiquen les places vacants disponibles en cadascuna de les aules amb les quals compta l’Escola i, entre els dies 11 i 15 de maig, els pares podran fer la sol·licitud. La novetat d’enguany que ve marcada per la situació és que la sol·licitud es farà via telefònica. Els pares hauran de trucar al telèfon de l’Ajuntament 625 623 063 en el termini indicat, on hauran d’indicar nom i número de telèfon perquè des del propi Ajuntament li criden a fi de realitzar la sol·licitud.

Una altra de les novetats per a enguany contemplada en la Resolució d’Alcaldia és que per a ser admesos a l’aula de 0-2 anys tindran preferència els nascuts en 2019 sobre els nascuts en 2020.

Una vegada finalitzat el termini de sol·licitud, si hi haguera plaça per a tots els sol·licitants, automàticament quedarien tots admesos. De no ser així, s’obrirà un termini per a presentar la documentació corresponent i poder realitzar una baremació, atesos els criteris marcats en la Resolució d’Alcaldia.

CALENDARI D’ADMISSIÓ DE L’ALUMNAT A L’E.I.M. “LA BALSETA” PER AL CURS 2020-2021

Publicació de vacants

Presentació sol·licituds Requeriment documentació Baremació Publicació llistes provisionals Reclamacions llistes provisionals Publicació llistes definitives

Matrícula

8 de maig de 2020 De l’11 al 15 de maig de 2020 Del 18 al 20 de maig de 2020 21 de maig de 2020 22 de maig de 2020 Del 25 al 27 de maig de 2020 28 de maig de 2020 Del 29 de maig
al 5 de juny de 2020

Per a realitzar la sol·licitud heu de cridar al telèfon de l’Ajuntament 625 623 063, donar el nom i núm. de telèfon i des de l’Ajuntament vos telefonaran.

Veure el decret

– Ayto La Romana