Punt d’Informació Cadastral (PIC) :

Lloc d’atenció: Oficina d’obres i urbanisme de l’Ajuntament de La Romana, Plaça Gómez Navarro núm. 1, 03669, La Romana.

Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 11:30 a 14:30 H.

– Ayto La Romana